Pripravili sme prieskum za účelom skvalitnenia našich služieb. Preto by sme boli radi ak vyplníte dotazník tu , pri ktorom strávite iba zopár minút. Z respondentov pravidelne žrebujeme výhercov vecných cien – zoznam výhercov uverňujníme na našej stránke.