Prieskum za účelom skvalitnenia služieb

Pripravili sme prieskum za účelom skvalitnenia našich služieb. Preto by sme boli radi ak vyplníte nasledovný dotazník, pri ktorom strávite iba zopár minút. Z respondentov pravidelne žrebujeme výhercov vecných cien – zoznam výhercov uverňujníme na našej stránke.

Dotazník
Osobné údaje
Doplňujúce informácie

captcha